Lejraktiviteter
Lejraktiviteter
Definition:
Lejraktiviteter defineres i vores pædagogiske friluftsliv som de aktiviteter, der foregår indenfor komfortzonen (også kaldet for lejrområdet). Det drejer sig både om de aktiviteter der handler om at bygge selve området op – det vil sige aktiviteter som at bygge ly og læ, tænde bål, indrette toiletområde og førstehjælpssted – og om de aktiviteter som man kan lave i området når man har bygget det op; det kan for eksempel være madlavning, håndværk og sociale aktiviteter som historiefortællinger, sange og forskellige lege.

Formål:

Formålet med lejraktiviteterne i det pædagogiske friluftsliv er at lade deltagerne opleve, hvordan man med enkle midler og egne hænder kan lave sig en komfortabel lejr eller zone ude i naturen året rundt – såvel til brug på dagsture som på overnatningsture. Vi bestræber os på at opbygge og drive området så bæredygtigt som muligt, for eksempel ved at genbruge mange af materialerne og ved at lave bål på en professionel måde, hvor vi minimerer forbruget af brænde og udvikler så lidt røg som muligt. Komfortzonen skal kunne gøre det at være ud i naturen året rundt komfortabelt, trygt og hyggeligt, så vi netop ved at have dette område kan forsvare at lave forskellige aktiviteter udenfor komfortzonen året rundt, hvor deltagerne kommer til at svede, blive våde, sultne, tørstige og trætte – for så at kunne vende tilbage til komfortzonen og blive tørre, varme og mætte igen. Endelig er der hensigten at bruge det ganske særlige rum, som bålet og mørket udenfor skaber, til at genoplive urgamle menneskelige aktiviteter som fortællinger om verden, om helte og om ens eget liv i verden.

Eksempler på lejraktiviteter:
-    Bygge bivuak
-    Forskellige båltyper
-    Brændehugning og eventuelt brændestabling
-    Madlavning på bål
-    Lave forskellige varme drikke, især i den kolde årstid
-    Træne førstehjælp i form af situationsøvelser
-    Snitte med kniv
-    Spøgelseshistorier
-    Mit livs fortælling
-    Filosofiske godnathistorier
-    Mørkegemmeleg
-    Spil og lege omkring bålet

Kilder til flere lejraktiviteter:
http://dds.dk/gruppeliv/lejre-og-ture
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/overnatning-i-det-fri.aspx