Adventure aktiviteter

Adventure


Definition:

Adventure betyder i vores sammenhæng udfordrende og uventede aktiviteter ude i naturen, som fremmer deltagernes alsidige personlige udvikling, og som kan udføres på alle skoler uden behov for specialiseret udstyr eller specialiserede instruktøruddannelser.

Formål:

 

Formålet med at lave adventure-aktiviteter er at

 

-       Fremme lysten til at søge og nyde udfordringer livet igennem

-       Træne deltagerne i at håndtere udfordringer med overblik og overskud

-       Fremme den alsidige personlige udvikling hos deltagerne

 

Retningslinier:

 

Når vi laver adventureaktiviteter, så lægger vi vægt på at de

 

-       Udfordrer flere forskellige intelligenser, læringsstile og sanser

-       Giver en oplevelse af, at læring og udvikling kan stimuleres igennem kropslig udfoldelse i naturen

-       Giver den enkelte deltager såvel ”sejre” som ”nederlag” og øver dem i at håndtere og leve med begge dele.

 

Eksempler på adventureaktiviteter:

Alene på tur i naturen

Vandreture (eller cykelture)  igennem landskabet, hvor teamet selvstændigt finder vej og løser opgaver undervejs på forskellige poster

Nataktiviteter

Stjerneadventureløb i skolens lokalområde

Vandpassager (Igennem en å, en sø eller ud fra stranden og rundt om en bøje)

Udesidning

Vinterbadning


Kilder til flere adventureaktiviteter:

http://www.dds.dk

http://www.treeclimbing.dk

 

 


Brug af GPS i friluftslivsundervisningen

Hvad skal man bruge?

 I denne vejledning har vi brugt en Garmin eTREX GPS, hjemmesiden www.geocaching.com og ekstra batterier til GPS’erne.

Hvordan gør man?

1)      Gå ind på www.geocaching.com  og opret dig som bruger

2)      Søg på skatte i nærheden af den adresse du befinder dig på – i vores tilfælde Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge

3)      Vælg en skat (der er forskellige typer, sværhedsgrader og positioner) og noter dens koordinater/position

4)      Tænd GPS’en, på pwr-knappen på højre side og vent til den har fundet sattelitter og er klar

5)      Når GPS,en er klar, så skal koordinaterne tastes ind: start med at bladre med Page-knappen indtil menuen dukker frem, her vælger man ”Mark” på listen; man kan bladre i menuen med de to op-og-ned-pileknapper.

6)      Når ”mark” er fundet så trykkes på enter-knappen og ”Mark Waypoint” dukker op på skærmen. Nederst på skærmen står der en position – for eksempel N55-04.215 E010-30.418 – bladr ned til den med piletasten indtil feltet med positionen er markeret mørkt

7)      Tryk på enter, så der dukker en side der hedder Rediger Position frem; man redigerer i positionen ved at trykke på piletasterne indtil man kommer til et tal, som skal redigeres/ændres for at  få skattens position lagt ind; så trykker man på Enter og der dukker en talliste frem på skærmen, hvor man kan pile sig frem til det nye tal.

8)      Når man har fundet det nye, rigtige tal og det er markeret med mørkt, så trykker man enter og bladrer videre med piletasterne til det næste tal som skal ændres.

9)      På den måde indtastes koordinaterne på skatten ciffer for ciffer, indtil alle tal er korrekte (tjek!).

10)   Derpå bladres ned ad siden/skærmen indtil  ”OK” nederst på siden er market, så vælg ok og tryk enter.

11)   Så dukker siden ”Mark Waypoint” op , hvor man bladrer ned til ”ok” i taleboblen på den lille figur og trykker Enter

12)   Så er man tilbage i Menuen, hvor man bladrer ned til ”Waypoints” og vælger det. På listen af waypoints vælger man det man har tastet ind, så der kommer en side ”Se Waypoints”, hvor man kan vælge knappen med ”Goto” ved at trykke Enter.

13)   Nu dukker der et skærmbillede med et kompas, en afstand og en fart frem – og så er det bare om at gå derudaf efter kompasset.