Kajak i Lærerskolens friluftsliv
Her er en projektgruppe på 4. årgang ved at træne makkerredninger i svømmehal

Oversigt over siden

Øverst på denne side ligger der en tekst om havkajak i læreruddannelsen.

Derefter kommer reglerne for de frigivnes brug af Lærerskolens havkajakker.

Endelig ligger der herunder en række sider som viser, hvordan vi igennem årene har arbejdet didaktisk med havkajak i friluftslivsfaget: Man er velkommen til at bruge dem som inspiration i debat om eller tilrettelæggelse af havkajakundervisning, derudover fungerer de som arkiv her på siden.

 


Om havkajak i læreruddannelsen

Havkajaksejlads er ikke en del af kernen i uddannelsen til lærer i friluftsliv; det er ikke noget man som studerende skal beskæftige sig med, men det er noget som man i et vist omfang kan vælge at beskæftige sig med som en del af hele læreruddannelsen.

Vi samarbejder med DGI-Fyn om at kunne tilbyde vores studerende billige, certificerede kajakuddannelser, som man kan tage ved siden af den egentlige friluftslivslæreruddannelse.

Lærerskolen råder over 6 havkajakker, som har til huse i et bådehus på Ballen havn, hvor vi lejer os ind hos Ollerup havkajakklub. Havkajakkerne må benyttes af de folk fra lærerskolen, som har taget et certificeret havkajakroerkursus.

Arbejdet med havkajakkerne varetages af de særligt interesserede studerende fra fagudvalget, i dialog med en kompetent lærer fra skolen.


Regler for brug af Lærerskolens havkajakker 

 
Udenfor undervisningen må kajakkerne kun bruges af de af Lærerskolens studerende, som har havkajakroerbevis.UNDER REDIGERING!


 

Klæd dig på efter vejr og vandtemperatur – se altid prognoserne på www.dmi.dk og

www.sejladsudsigten.dk 

 

Der må kun sejles i sæsonen. Fagudvalget bekendtgør (ved opslag i kajakrummet på fronter og ved meddelelse i spisesalen), hvornår sæsonen begynder og hvornår den slutter.


Aflever kajakken rengjort og skyllet, på plads og med alt udstyret i efter brug. Fejl og mangler meldes til  Linus 4. årg.

 

Rigtig God Tur!

  Friluftslivsfagudvalgetog Lars Hansen

 

P.s: Kig ind på http://www.sejlsikkert.dk/


Opd. dec. 2013

 


Inspirationspapir fra projektgruppen Kajak
efterår 2009

 

12 moduler af 6 gange, Christian Heller er vores supervisor

 

Formål:

Formålet er at lave praktiske øvelser i vandet og læse teori der er relevant for vores praktiske øvelser.

 

Problemformulering.

Målet er at opnå færdigheder, der er relevante for holdet i forhold til at skulle undervise elever i kajak. Dette inkluderer vejrforhold, teknik, planlægning af ture, gennemgang af udstyr og øvelser i redninger.

Vi håber på at kurset ender ud i lærerskolens frigivelse.

Vi tilstræber at skrive fælles logbog efter hver gang, logbogen går på tur.

 

Begrundelse.

a.

Vi har alle en personlig interesse i at sejle kajak og derfor er vi interesseret i at lærer færdigheder, der kan bruges til videre undervisning. Med det mener vi at vi her, vil få et sprængbræt til at blive kompetente kajakundervisere fremover.

 

b.

Som friluftlivslærere giver det mening for os at fordybe os indenfor forskellige områder, og for os er kajak et oplagt område blandt andet fordi Danmark er et land omgivet af kyst.

 

Arbejdsplan

1.gang

Vi mødes i Ballen klokken 8.15.

Introduktion til udstyr; pagajer, beklædning, kajaktyper mm.

Indstigning fra strand, ro-teknikker; grund-tag og forskellige styre-tag. Visning af drejeteknikken lav telemark. At tippe, komme ud af kajakken og at svømme i land med den.

2.gang

Vi mødes i Ballen klokken 8.15.

Makkerredninger, selvredninger, støtte-tag og reputation af øvelserne fra sidste gang.

3.gang

Vi mødes i Ballen klokken 8.15.

Øvelser i polokajak, bl.a. at vælte, hjælpe hinanden, hurtighed og at håndtere kajakken.

4gang.

Vi mødes i Ballen klokken 8.15.

Teori om krydsning, navigation, vind og vejrforhold og at tage højde for afdrift.

5gang.

Vi mødes i Ballen klokken 8.15.

Redningsøvelser, svømmeprøve til frigivelser og krydsning

6. gang

Vi mødes på skolen klokken 16.00 torsdag.

Afsluttende længeretur langs kysten! Eventuelt med overnatning den 8-9. Oktober. Vi overvejer præstens skov eller fjællebroen afhængig af vejret.

Hvis der er for meget vind, cykler vi i stedet.

 

Der tages forbehold for ændringer på grund af vejret.

 

 

af

Majse, Sara Hvass, Viktoria, Tanh-Bah, Ken, Christian, Trine og Sara Deleuran

 

 

Logbog

1.gang

Vi startede med at blive introduceret til kajakskur, de forskellige kajaktyper, pagajer, vind og strøm. Derefter tog vi ud I bassinet og øvede os i at komme ud af kajakken, nogle øvede sig I at lave grøndlændervending. Vi øvede forskellige tag og svømmede med kajakken ind til land. Det blæste 9 sek/m så derfor valgte vi bare at blive I bassinet.

 

2.gang

Friluftsliv onsdag den 9/9 2009

 

Da vi onsdag morgen ankom til Ballen havn, blev vi mødt af et blikstille hav og fuld sol. Vi besluttede derfor at alt andet end at ro en tur mod Lehnskov og fortære Christians kanelgrifler ville være en skam.

På turen trænede vi forskellige ro teknikker, som jeg vil prøve at beskrive herunder.

Jeg har smugkigget i havkajakinstruktør bogen, og skrevet nogle af deres fifs ind – nogle af dem har vi ikke nået at øve endnu.

 

Fremadroning: pagajen sættes i langt fremme. Den nederste arm trækker og den øverste arm skubber på pagajen. Roeren sidder let foroverbøjet, og rotaget begynder med at kroppen roterer lidt og skulderen i rosiden er fremme og træk-armen er strakt, når pagajen sættes i vandet. Når pagajen er i vandet, strækkes benet i samme side og pagajen føres ned mod hoften, hvor den tages op af vandet når den er ligeud for hoften, og samme fortsætter i modsatte side. Armen der skubbes med er i ca. brysthøjde. For ikke at belaste armene for meget, skal de stort set holdes strakte under hele rotaget, og håndledene må ikke bøje, da det vil belaste dem for meget. Det kan være en god ide at åbne hånden under roningen. Husk at bruge mavemusklerne!

 

Styretag: Forlæns rundtag bruges til at vende eller styre kajakken. Pagajen sættes i langt fremme og føres rundt i en halvcirkel der slutter bag cockpittet. Taget får kajakken til at dreje modsat den side det tages i. Det er den sidste del af taget ind mod kajakken der giver den største kursændring.

 

Baglæns rundtag: Udføres som forlæns, men pagajen sættes i bagved cockpittet og føres fremad.  Kajakken vil dreje til den side hvor taget tages. Hvis man kombinerer de to skiftevis, kan man hurtigt få kajakken til at dreje rundt, men den vil miste en del fart af det.

 

Kantning: kan bruges under almindelig roning til at korrigere retningen. Det foregår ved at kajakken hældes modsat den side man ønsker at dreje til, ved at personens (ved sving mod højre) strækker venstre ben og højre ben bøjes så knæet presses mod dækket på kajakken, og personen hælder kroppen mod venstre.

 

Telemarksving: udføres under fart. Pagajbladet sættes i bagude og føres fremad, som ved baglæns rundtag. Svinget kan gøres meget kraftigt ved at kante kajakken ind mod svinget. Her støttes så på pagajbladet i vandet i den sidste del af svinget.

 

Agterstyretag: (i fart) Her bruges bladet af pagajen som ror bag cockpittet. Når overkanten af bladet vinkles væk fra kajakken, drejer kajakken til den side, hvor pagajen er i vandet. For at give ekstra hjælp, kan kajakken kantes væk fra pagajen.

 

Kæntring (forstyretag): (i fart) Her styres med pagajbladet foran cockpittet ca. ud for knæene. Kajakken kantes modsat den side, man ønsker at dreje til. Pagajen sættes næsten lodret i den side, man ønsker at dreje til foran cockpittet. Bladet på pagajen vinkles lidt væk fra kajakken.

 

Støttetag:

Lavt støttetag: Hænderne holdes under albuerne, og man bruger bagsiden af pagajbladet til at trykke mod vandet, mens man laver et hoftevrik. Det er vigtigt at holde armene ind til kroppen for at skulderen ikke bliver for åben og dermed sårbar overfor skader. Man kan få mere kraft ved at arbejde med lang fatning på pagajen. Det lave støttetag bruges mest i rolige situationer, hvor der ikke er brug for så meget kraft.

Højt støttetag: er kraftigere og kan bruges i alvorligere situationer. Hænderne er over albuerne og man bruger forsiden af pagajbladet, ved at det slås hårdt mod vandet og kajakken rettes op med et hoftevrik.  Vrikket skal udføres netop når trykket mod bladet er størst. Når vrikket sættes ind, vippes hovedet ned mod vandet for at forskyde tyngdepunktet. Dette sammen med pagajens arbejde vil rette roeren op igen.

 

Vandtilvænning:

Vi arbejdede med forskellige vandtilvænningsøvelser. Første øvelse vendte ”læreren” eleven rundt i kajakken. Husk at få eleven hele vejen op igen! : )

Dette er for at undgå at eleven sidder og pisker sig selv op til at være bange. For nogle elever vil det være en fordel selv at vende rundt. I næste øvelse vender læreren igen elev,(eller eleven vender selv rundt) og beder eleven holde hænderne på kajakkens underside, og blive under vandet så længe det føles ok. Når elev vil op, banker personen med hænderne på kajakken. Dette er også sådan det foregår på tur, hvis nogen kæntrer og vil have hjælp.

 

Herefter kan man lave øvelser med at komme ud af kajakken. Det kan være en fordel at lave de første øvelser uden spraydæk.

 

Til sidst trænede vi makkerredninger. Vandet var småkoldt, så vi trænede ikke længe. Derfor kommer her lige opskriften på makkerredning, hvis nogen skulle have glemt det:

 

Makkeredning:

Personen der er faldet i vandet skal blive ved sin egen kajak og skal se om han kan få fat i sin pagaj.

Hjælperen skal have fat i forenden af den kæntrede kajak og makkeren skal kravle op på spidsen af hjælperens kajak. Så trækkes den kæntrede kajak op på fordækket af hjælperens kajak. Når cockpithullet er cirka ud for rælingen på hjælperens kajak tippes kajakken ind mod hjælperen. Den kæntrede kajak skubbes ud i vandet langs med hjælperens kajak og det skal være forstævn til bagstævn. Hjælperen læner sig ind over den kæntredes kajak og makkeren kravler på maven op på sit eget dæk og balancerer sig ned i kajakken.

Se eventuelt en makkerredning på linket:

www.youtube.com/watch?v=iOcAry8GxLg

 

3.gang

3 sek/m, sol, SØ

Vi øvede støttetag, kip og at komme op ved at klappe på kajak og derved tilkalde hjælp fra en af de andre.

Vi spillede polo. Det var sjovt J

Polokajak er godt, da det giver en større føling med de forskellige tag.

 

4.gang

Vejr og vind: 1853 – 15 (områdenummer) – fra mobilen – vejrforhold. Nettet: DMI eller farvandsvæsnet – vejrforhold (vindstyrke)

Sikkerhed: Spidsen af kajakken vil altid dreje op mod vinden i blæsevejr, så lad være med at ro, hvis du ikke skal i den retning. Det er mest sikkert at ro ud i pålandsvind. Husk altid redningsvest! Hold dig tæt ved kysten, da det her er lettere at komme i land ved kæntring, samt at det har en positiv psykologisk virkning på nybegyndere. Samtidig vil turen nær kysten føles kortere, da landskabets udseende konstant vil ændre sig, som man kommer frem.  Ro på mindst 1 meters dybde, så der er plads til at vælte rundt uden at støde mod bunden og hvirvle mudderet op. Vær opmærksom på færger og lystsejlere. Det kan være svært for større både at se kajakroer. Tjek eventuelt færgeruter på den ønskede strækning. Den største fare ved at ryge i vandet er nedkøling - endnu en god grund til at holde sig nær kysten. Vær opmærksom på afdrift (vind/strøm). Sigt mod et punkt i vindens retning lidt forskudt for målet.

Tur med unge mennesker: Lav makkerpar der skal følge hinanden tæt under hele turen. Sæt en stærk og en svag roer sammen, aldrig to svage sammen! Ro altid selv bagerst, hvor overblikket er størst. Det er altid lettere at komme hurtigt frem, end det er at komme tilbage. Desuden vil der altid være et par efternølere, man skal have hevet med.

Næste fredag: skal vi i vandet – det bliver koldt! Medbring derfor varmt tøj, stort håndklæde og the. Vi skal øve os på at slæbe hinanden efter kajakken.

 


5. Gang

Christian var syg og der var meldt op til 13 sekundmeter.

Ved Ballen kl.8.15 vurderede vi en vind på 7-8 m sek. Fra vest

Vi tog derfor blot en tur langs kysten, hvor vi prøvede at ro i modvind og sejle i større bølger og planlagde derefter turen i næste uge

 

6.gang

Torsdag den 8. - fredag den 9. oktober tager vi på overnatnings tur.

Turen gik til Præsten skov, da det blæste 9 sek/m. Christian vurderede, at det ville være forsvarligt at ro til Præsten skov, men at vi skulle holde os til kysten.

Turen blev ikke så lang, men det var en god erfaring at pakke kajakkerne til en overnatning. Det var også en god erfaring at mærke at kajakkerne blev en del tungere at ro specielt i modvind. Det er værd at overveje grundigt, hvad man vil have med, hvis man skal på længere ture.

Det er vigtigt at lægge kajakkerne langt op på stranden ved ankomst, så tidevandet ikke tager dem i nattens løb.

 

Evaluering:

Vi har fået erfaring med forskellige vejrforhold. Både i forhold til vind, strøm og bølger. Det har givet os et bedre grundlag for at vurdere sikkerheden omkring vejret inden vi går ud.

Vi har gennemgået alle de beskrevne teknikker og har dermed nået at udføre vores plan. Dog har det kolde efterårsvejr været en hindring i forhold til at få øvet nogle af de våde øvelser flere gange. Vi kunne evt. overveje en opsummering til foråret.

Gruppen har været meget struktureret i forhold til at bruge de tilstedeværende timer, hvilket betyder at vi har opnået meget praktisk øvelse i projektforløbet.

Det har fungeret rigtig godt at Christian har undervist os, da det har løftet niveauet og givet os tryghed under øvelserne og gjort projektet til mere end blot at ro uden nogen speciel struktur.

 


  Kajakkompendium
- frigivelseskursus i havkajak

 

 

 

Friluftslivsfagudvalget

Den frie Lærerskole

August 2006

 

 

Formål med frigivelseskurset

 

Formålet med frigivelseskurset er at give alle studerende på lærerskolen mulighed for at kvalificere sig til at måtte bruge skolens havkajakker i fritiden – på en måde, som vi som skole kan være trygge ved og stolte af.

 

Formålet er også at give alle havkajakbrugere på skolen en mulighed for at mødes, så de kan inspirere og kvalificere hinanden – og kender lidt til hinanden, så de lettere kan træffe aftaler om at tage på kajakture sammen.

 

Endelig er formålet at diskutere og udvikle den måde, vi som skole forvalter kajakkulturen på, således at vi hele tiden kan blive bedre til at gøre det på en forsvarlig og oplivende måde.

 

Mål med frigivelseskurset

 

Efter dette kursus kan alle deltagere

 

-         vurdere hvornår vejret er godt nok til at de med deres erfaring kan tage på tur

-         planlægge og navigere en tur langs kysten

-         vælge passende beklædning og udstyr og gøre kajakken klar

-         komme i og af kajakken på stranden og ved bro

-         roteknik

-         kæntre med kajakken, komme ud af den, tømme den/svømme i land med den og op i den igen

-         kæntre og blive reddet af makkeren + redde en kæntret makker

-         rengøre, transportere, checke en kajak så den er klar til næste bruger

 

Derudover er det målet at alle deltagerne demonstrerer, at de har svømmefærdigheder svarende til at svømme 400 meter i åbent vand.

 

Indhold i frigivelseskurset

 

1)       Teorimodul

a.        Kursisternes navne og erfaringer med kajak

b.       Præsentation og diskussion af programmet

                                                               i.       Hvad er det vi vil med dette kursus?

1.       formål

2.       mål

3.       indhold

                                                             ii.       Hvordan kunne det gøres bedre? -  ideer fra kursisterne

c.        Regelsæt

                                                               i.       Lærerskolens regelsæt

                                                             ii.       Havkajaksamrådets regelsæt

                                                            iii.       Færdselsregler på vandet

d.       Vind og vejr og beklædning til det

                                                               i.       Hvad skal man vide om det som uerfaren havkajakroer?

1.       erfaringsudveksling i grupper med erfarne og uerfarne

2.       opsamling i plenum

e.        Vejvalg og grundlæggende navigation

                                                               i.       Hvad skal man vide om det som uerfaren havkajakroer?

1.       erfaringsudveksling i grupper med erfarne og uerfarne

2.       opsamling i plenum

f.         Risikomomenter ved havkajakroning

                                                               i.       Hvad kan gå galt?

                                                             ii.       Hvordan forebygger man at det går galt?

                                                            iii.       Hvad gør man hvis det alligevel går galt?

2)       Demonstration og træning af praktiske færdigheder

a.        Klar til tur: Vejrmelding, personligt udstyr, logbog, klargøring af kajak

b.       Bære kajakken over land

c.        Demonstration og træning af ind- og udstigning

d.       Demonstration og træning af roteknik

e.        Demonstration og træning af kæntrings- og redningsøvelser, tømning af vandfyldt kajak på lavt vand og svømning med kajak.

3)       Vise svømmefærdigheder: 4oo meter langs stranden

4)       Opsamling og evaluering: Hvordan har I oplevet kurset? Hvordan kunne det gøres bedre næste gang? Er alle klar til at sejle?

 

Regler for brug af Dfl's havkajakker

udenfor undervisningen 

 

Regler for frigivelse:

 

Man skal frigives til at måtte bruge skolens havkajakker udenfor undervisningen.

 

Hvis man har tilsvarende kvalifikationer andre steder fra skal man stadig deltage på kurset, gerne som hjælpelærer.

 

Fagudvalget i friluftsliv står for frigivelsen og afholder 1-2 frigivelseskurser om året.

 

Frigivelsen følger havkajaksamrådets vejledende retningslinier.

 

Frigivelsen gælder for resten af den tid, man er på DfL.
 

Frigivelsen er først gældende, når man har skrevet under på ”Tilladelse til at bruge Lærerskolens havkajakker”. Dette dokument opbevares i ens personlige mappe på kontoret.

 

Regler for de frigivnes brug af kajakkerne:

 

Sejl aldrig ud alene.                                   

 

Uerfarne (erfaren = sejlet 50 km i forskelligt vejr) må ikke sejle længere ud end de kan bunde og aldrig sejle i fralandsvind. Kun erfarne sejlere, der har sat sig ind i teorien svarende til ”Kajak ABC” (Henning Reichstein Nielsen) må sejle ud fra kysten og fra ø til ø.

 

Man må kun tage folk udefra med på tur, hvis disse folk er erfarne (se definition ovenfor).

 

Sejl aldrig ud uden at give nogen på land besked om, hvor I tager hen og hvornår I regner med at være tilbage igen.

 

Sejl aldrig ud uden at skrive i bogen hvorhen og hvor længe.

 

Der må kun sejles i sæsonen. Fagudvalget bekendtgør (ved opslag på fagets opslagstavle og ved meddelelser) hvornår sæsonen begynder og hvornår den slutter.

 

Følg i øvrigt altid Søsportens Sikkerhedsråd.

 

Aflever kajakken rengjort, på plads, fastlåst og med alt udstyret i efter brug. Fejl og mangler meldes til  Ingvar Nielsen.

 

Friluftslivsfagudvalget/Ingvar H. NielsenTilladelse til at bruge Lærerskolens havkajakker

 

 

Tilladelsen gælder brug af kajakkerne udenfor undervisningen og udenfor Havkajakforeningens brug af dem: mandag aften + særlige arrangementer; check på foreningens aktivitetsoversigt i glasskabet eller hos kontaktpersonen til havkajakforeningen: Lars Hansen

 

Tilladelsen gælder i sæsonen (se opslag i kajakrummet på fronter).

 

Tilladelsen kræver, at man har gennemført et frigivelseskursus tilfredsstillende.

 

 

Undertegnede skriver under på

 

-         at jeg sejler på eget ansvar

 

-         at jeg har læst og vil følge

”Regler for brug af Dfls havkajakker udenfor undervisningen”

 

 

 

                                                                                                                             ----------------------------------

dato                   underskrift

 

 

 

 

                                                                                                                       ----------------------------------

                                                                                                                            på fagudvalgets vegne

 

 

 

 


Det begynder med at to er ude at sejle i kajak...

så vælter den ene...

kommer op og får fat i pagajen med den ene hånd og i kajakken med den anden...

hænger i forenden af makkerens kajak mens denne tømmer hans kajak for vand

og endelig kan han kravle på plads i sin kajak igen mems makkeren støtter den.

Havkajakkursus 2007

-        frigivelse til brug af kajakkerne

 

Tid:          Lørdag den 25. august, kl. 09.00 til ca. 15

 

Tilmelding:   Navn, årgang og grad af erfaring på listen på friluftslivs-opslagstavlen i glasgangen

 

Forudsætninger: Man må være indstillet på at skulle svømme 400 m langs kysten,

samt på at skulle lave kæntringsøvelser med kajakken (herunder hænge med hovedet nedad under vand)

 

Formøde:     Vi mødes fredag efter meddelelser for at sikre, at alle er klar til kurset.

 

Program:    Vi mødes lørdag kl. 9 til teori i naturfagslokalet i Borgen

                                   Derefter cykler vi til Ballen havn.

                                   Opdeling i makkerpar og klargøring af kajakker

                                   Demonstration og træning af ind- og udstigning og roteknik

Demonstration og træning af kæntrings- og redningsøvelser, tømning af vandfyldt kajak på lavt vand og svømning med kajak.  

                                   Eftermiddagskaffe/te

                                   Vi svømmer 400meter langs stranden

Opsamling og evaluering

                                  

Medbring:  Madpakker og drikke til frokost, termokander og kage ol. til                                 eftermiddagskaffen

                 Cykel, evt. velfærdsvehikel (bil...)

                 Badetøj, håndklæde og skiftetøj. Om muligt våddragt.

Tøj til at få varmen i: Vindtæt jakke, varm trøje, bukser og strømper ol.

 

Undervisere: Barbara (5), Dennis (2), Jens E. (5), Gert (4), Thomas (2) og Ingvar.

                      Evt. afbud til Ingvar (6224 2359)

 


Havkajakkursus 2006

- frigivelse til brug af kajakkerne

 

Kurset består af 3 moduler: teori, øvelser i svømmehal og øvelser på havet

 

1)       Teori

2)       Øvelser i svømmehal

a.        Mål:

                                                               i.       at give deltagerne tryghed i forhold til at være i vandet med kajakken

                                                             ii.       at lære at komme ud af en kæntret kajak ved egen hjælp

                                                            iii.       at lære basale redningsøvelser

                                                           iv.       at deltagerne demonstrerer basale svømmefærdigheder

b.       Indhold

                                                               i.       leg i vandet (lærerne instruerer og danner sig et indtryk af kursisternes svømmefærdigheder)

                                                             ii.       demonstration af af- og påstigning af kajak i vand

1.       uden skørt

2.       med skørt

                                                            iii.       deltagerne øver dette i par. Lærerne observerer og hjælper

                                                           iv.       demonstration af kæntring med kajakken

1.       uden bank på bunden

2.       med bank på bunden

                                                             v.       deltagerne øver dette i par. Lærerne observerer og hjælpe

                                                           vi.       demonstration af makkerredning

                                                          vii.       deltagerne øver makkerredninger i par. Lærerne observerer og hjælper

                                                        viii.       optagning og rengøring af kajakker. Bad og omklædning

                                                           ix.       evaluering: Hvordan oplevede I forløbet? Er alle klar til havet?

                                                             x.       perspektivering: Hvordan er det at lave makkerredning på havet? Lidt om træthed, nedkøling, chock, angst, krampe og hyperventilering

 

3)       Øvelser på havet

a.        Mål: deltagerne lærer

                                                               i.       Brug af logbogen: hvor sejler vi hen og hvornår er vi hjemme?

                                                             ii.       Transport af kajak over land

                                                            iii.       Læsning og tilpasning af kajak

                                                           iv.       Sikker på- og afstigning af kajak

                                                             v.       Padleteknik

                                                           vi.       Sejle en tur i kajakken

                                                          vii.       Danne en flåde

                                                        viii.       Redningsøvelser

                                                           ix.       Rengøre og sætte kajak og udstyr på plads

 

b.       indhold

                                                               i.       Vi mødes ved kajakkerne, finder udstyret frem og skriver i logbogen

                                                             ii.       Danner makkerpar og bærer kajakkerne over til ”ballevue-stranden”

                                                            iii.       Vi stiger i kajakkerne og øver padleteknik i strandkanten

                                                           iv.       Vi sejler en lille øvelsestur ind og rundt i havnen, med lærere foran , bagved og til siderne

                                                             v.       Opsamling: Hvordan gik det? Behov øve mere padleteknik?

                                                           vi.       Demonstration af kæntrings- og redningsøvelser.

                                                          vii.       Kæntrings- og redningsøvelser på (relativt) lavt vand i makkerpar, med lærere i våddragter i vandet og på stranden

                                                        viii.       Kursisterne svømmer nogle runder langs stranden

                                                           ix.       Tøj på, få varmen, rengøre og sætte kajakker og udstyr på plads

                                                             x.       Perspektivering: Hvor lang ud bør man sejle efter dette kursus?

                                                           xi.       Evaluering: Hvordan har I oplevet kurset? Har vi nået målene?