Udkast til undervisningsplan

Friluftsliv & udepædagogik

- 1. semester, 2. årgang 2009

 

Målet med dette første semester i liniefaget er at alle på holdet er klar til at undervise i friluftsliv eller bruge udepædagogik i praktikåret.

 

Indholdet i forløbet er valgt således at vi kan nå ovenstående mål i løbet af de 15 uger vi har til rådighed. Derfor har jeg i denne undervisningsplan prioriteret følgende:

 

-          konkret indlæring eller formidling af en række grundlæggende færdigheder som man skal kunne for at kunne lave friluftsliv eller udepædagogik

-          samtale og debat om de nyeste og bedste fagdidaktiske artikler indenfor fagområdet

-          mulighed for at prøve og diskutere en række forskellige aktiviteter

-          at lave en række inspirationspapirer til undervisning som er lige til at tage med ud i skolerne og bruge

-          grundlæggende naturkendskab og naturformidling

o        Naturen netop nu

o        De danske træarter

o        De bedste danske spiselige planter

 

Første tema: Dansk vinterfriluftsliv

 

Mens det er vinter er planen at vi fokuserer på det at etablere et spændende og velfungerende udendørs pædagogisk rum i skolens nærmiljø – centreret omkring et bålsted med mulighed for læ og for at få noget varmt at spise og drikke.

 

Jeg forestiller mig at vi skiftes til at stå for at lave bål om morgenen og servering af smagsprøver på varme drikke og middagsretter lavet herpå ved bålsamlingen fra 11.30 – 12.30.

 

Herudover er der mulighed for at afprøve en lang række aktiviteter i nærmiljøet

-          slackline

-          vandrette klatrebaner under 2 meter

-          sansebaner

-          snitteværksted

-          fremstilling, vedligeholdelse & reparation af udstyr til faget

-          fuglekasser og pindsvinekasser

-          lege i naturen (raftekast, støvlekast, kryds-og-bolle mv.)

-          o-løb og stjerneløb

-          naturkendskab

-          køkkenhave

-          krydderurtehave

-          kompost

-          samarbejdsøvelser/teambuilding

-          filosofgang

-          jordovne

-          svedehytte (forskellige former)

-          byggeprojekter (udekøkken, regnlæ, midlertidige sheltere, vandhul mv.)

 

Jeg foreslår at vi tager aktiviteterne i rækkefølge, således at vi starter med at få bygget et spændende og velfungerende udendørs pædagogisk rum op omkring bålplads, shelter, svedehytte og Frejas hus:                            

-          vi skal have genopbygget bålpladsen, helst med flere bålsteder

-          vi skal have lavet siddepladser, læskærme mv. rundt omkring bålstederne

-          vi skal have fyldt brændedepotet op med det træ vi har liggende udenfor

-          vi kunne prøve at få ildstedet i Frejas hus til at fungere bedre

-          vi kunne etablere et udekøkken i forbindelse med bålpladserne

-          vi kunne arbejde med, hvordan vi bedst muligt kan bruge svedehytten

 

Når vi har fået etableret uderummet forestiller jeg mig at man hver gang frit kan vælge forskellige aktiviteter, som nogen har lyst til at afprøve.

 

Jeg kunne især godt tænke mig at få etableret en økologisk køkkenhave, så vi i dette fag kunne dyrke, spise og til dels kompostere egne grøntsager – hvilket kombineret med vilde planter og eventuelt selvfangede fisk ville sætte os i stand til konkret at arbejde med økologiske kredsløb og bæredygtige fødevarer.

 

For hver aktivitet vi har gang i skal der laves et arbejdspapir, som diskuteres igennem med mig (og gerne andre på holdet) før det afprøves og til sidst i opdateret form lægges ind på webstedet i form af et undervisningsoplæg – klar til brug for Jer i praktikåret og til oplysning og inspiration for folk ude i skolerne.

 

Det er således vigtigt i vores sammenhæng, at vi altid sætter aktiviteterne ind i en pædagogisk og didaktisk sammenhæng – og det er vigtigt for mig at få formuleret, opsamlet og formidlet vores fælles ideer og erfaringer med fagområdet.

 

Til sidst hver formiddag samles vi omkring bålet og får smagsprøver på de bålretter og de varme drikke som dagens bålhold har lavet (og giver feed-back på dem), hvorefter jeg lægger op til en rundbålssamtale over dagens fagdidaktiske tekst.

 

På denne måde skulle der være mulighed for at træne de grundlæggende færdigheder som at lave bål og mad & drikke over bål samt få lavet konkrete undervisningsoplæg til en masse forskellige aktiviteter - altsammen på sådan en måde at folk med forskellige forudsætninger og ønsker skulle kunne finde passende udfordringer indenfor en fælles ramme.

 

En typisk dag i det første tema vil således forløbe sådan her:

 

Tid

Indhold

8.15

Samling i Frejas hus til gennemgang af dagsorden og fordeling af folk på næste uges bålmad, aktiviteter og naturkendskab samt udnævnelse af dagens logfører (tekst + billede ind på www.friluftslivsuddannelsen.dk ) – det passer nogenlunde med at alle på holdet står for log’en een gang i løbet af forløbet.

8.45

Bålmad/aktiviteter/naturkendskabstur

11.30

Samling omkring bålet: Vi smager på dagens varme bålmad og –drikke, laver ide- og erfaringsudveksling over dette og over dagens andre aktiviteter og til sidst lægger jeg op til samtale og debat om dagens fagdidaktiske tekst.

Jeg forestiller mig at vi i hver lektion deler os op i 3 hold med cirka 6 i hver, hvor det ene hold står for bålmaden, det andet for opbygning af bålplads mv. og det tredie tager på naturkendskabstur med mig. På den måde kan alle på holdet få to gange med mad over bål, to gange med aktiviteter og to gange med naturkendskab.

 

Mad over bål:

Opgaven er at kunne lave smagsprøver på sund, smagfuld og bæredygtig bålmad til 20 mennesker på 3 timer. For at kunne dette skal man (udover øvelse og lidt held J ) have viden & kunnen indenfor

-          bålkendskab

o        brændetyper

o        båltyper

o        bålgrej

§          økser

§          save

§          huggeblokke

o        risikovurderinger

-          bålkøkkengrej

o        køkkenkasse med det grundlæggende grej til at lave mad med

o        grundramme af smedejern

o        bageplade

o        grillrist (gerne supplerer med flere små)

o        bagehat

o        bålpander på lange skafter

o        stegespyd

o        gryder og wok

o        treben med kæde og krog

o        urtepotter og underskåle af ler

o        sten til at lave mad på (flade, 10-15 cm i diameter og ikke flint)

o        sten til grubestegning og gryder (relativt store, lette at passe sammen, ikke flint, heller ikke sandsten, men helst granitter og porfyrer))

-          sundhed:

o        hygiejne

§          kunsten at vaske hænder ordentligt

§          madlavning i nærheden af jord

§          Salmonella og de andre farlige bakterier

o        den omvendte kostpyramide

§          masser af vegetabilske olier, fuldkorn, frugt og grøntsager

§          godt med bælgfrugter, æg og fisk

§          begrænse kød, smør, hvidt mel og sukker

o        sunde fedtstoffer

§          begrænse brugen af mættede fedtstoffer

§          optimere brugen af olivenolie

§          sørge for at få nok omega 3 fedtstof i kosten

§          undgå at stege hårdt og branke

§          teorien om frie radikaler og antioxidanter

-          smag 

o        brug af krydderurter (fra krydderurtehave og fra naturen)

o        brug af krydderier

o        brug af salt

-          sunde, smagfulde & bæredygtige grund-bålmenuer

o        danske økologiske rodfrugter (dyrkede supplerede med vilde)

§          bagte rodfrugter

§          glaserede rodfrugter

§          grøntsagssuppe

§          grøntsagssovs

§          rodfrugtechips

o        fuldkornsretter

§          kogte hele korn af spelt, quinoa, hirse mv.

§          fuldkornspastaer

§          fuldkornspizzaer

§          fuldkornsbrød

·         fladbrød

·         boller (også langtidshævede)

-          sunde & lækre varme drikke         

o        the

§          Lakridsrodsthe

§          Grøn the

§          Urtetheer

o        andre varme drikke

§          Hyldebærsaft med aronia og ingefær

§          Sojakakaomælk

 

Udfordringen og den særlige kvalitet i denne måde at lave bålmad på ligger altså specielt i at kunne gøre det sundt, smagfuldt og bæredygtigt; jeg går ud fra at de fleste af Jer kan  - eller uden videre ville kunne finde ud af – at lave snobrød, pandekager, kogte hvide ris, stegte bananer ol. over bål. Derimod regner jeg ikke med at ingen af Jer har noget at lære med hensyn til at lave sund, smagfuld og bæredygtig mad helt fra bunden over bål...

 

Af hensyn til vegetarer – og for konkret at leve op til formålsformuleringerne om bæredygtighed (og for at udfordre Jer) – foreslår jeg at grundmenuen i bålmaden er vegetarisk og økologisk. Hvert enkelt bålmadshold kan så vælge om de vil supplere denne grundmenu (som skal dække alle ernæringsbehov) med fisk eller eventuelt kød. Jeg kommer med en budgetramme og har nogle ideer til opskrifter til bålmadholdene.

 

Jeg vil gerne stå for den faste naturkendskabstur for dem, der ikke står for bålmaden eller arbejder med aktiviteter. Derudover vil jeg gerne gennemgå forskellige teorier om sund og bæredygtig mad i forbindelse med bålsamlingerne.

 

Andet tema: På tur i naturen – Naturkendskab og turtræning

 

Når det er blevet forår og sommer flytter vi fokus fra aktiviteter omkring bålet i nærmiljøet over til det at kunne tage på tur ud i naturen. Vi skal lære forskellige naturtyper at kende (strand, skov, overdrev og ferske vande), hvilke muligheder der ligger i at tage på tur til denne naturtype med sine elever samt love & regler, praktiske ting, risikovurderinger mv. Planen er at vi hver gang tager ud i den aktuelle naturtype og etablerer os derude med såvel læringsmiljø som forplejning (læ og mad over trangia). Disse en-dagsture er også en for-træning til vores fælles tur i uge 22, hvor udfordringerne bl.a. kommer til at ligge i at kunne etablere et komfortabelt lærings- og forplejningsrum med 2 overnatninger, og i at kunne være alene i naturen i nogle timer.

 

Tidsplan:

 

Uge

Indhold

Bemærkninger

3

Introduktion

Præsentation af websted, fagbeskrivelse, undervisningsplan og holdet. Samarbejdsøvelser med hele holdet.

4

Dansk vinterfriluftsliv

Vi er udenfor på skolens område det meste af tiden – dog går naturkendskabsturen oftest gennem mosen og op i skovene.

5

Dansk vinterfriluftsliv (evt. feriefridag)

6

Dansk vinterfriluftsliv

7

Dansk vinterfriluftsliv

9

Dansk vinterfriluftsliv

10

Dansk vinterfriluftsliv

11

Dansk vinterfriluftsliv

16

På tur i naturen -  Naturkendskab og turtræning

Vi er på tur rundt i den sydfynske natur det meste af tiden

17

På tur i naturen -  Naturkendskab og turtræning

18

På tur i naturen -  Naturkendskab og turtræning

19

På tur i naturen -  Naturkendskab og turtræning

22

Fælles tur for hele holdet, fra mandag den 25. maj kl. 16 til onsdag den 27. maj kl. 12

24

Opsamling, afrunding og evaluering

 

25

Opsamling, afrunding og evaluering

 

 

Et eller andet sted i forløbet lægger vi et førstehjælpskursus ind – jeg har en aftale med DGI Fyn om at de kan arrangere sådan et kursus for os, med særligt henblik på lærere i friluftsliv og udepædagogik.

 

Lokaler mv.

Tirsdag formiddag kan vi råde over følgende lokaler og områder

-          Friluftslivspladsen

-          Klodshans hele formiddagen

-          Valhal hele formiddagen (evt. i samvær med naturfagsholdet)

o        Her er fagets samling af bøger, foldere og kort

-          Kemisk institut hele formiddagen (evt. i samvær med naturfagsholdet)

o        Her er vask, køkkenbord og lidt køkkenudstyr

-          Naturfagslokalet efter formiddagspausen

o        Her er der dejligt varmt...

o        Her er tidsskriftsamlingen

o        Her er håndbogssamlingen

-          Depotet øverst i Borgen

o        Her er alt båludstyret

o        Her er er alt turudstyret

 

Personligt udstyr

-          Tøj til at være ude hele året, såvel siddende som i bevægelse -  regn med at det kommer til at lugte kraftigt af røg!

-          Sovepose og liggeunderlag

-          Rygsæk

-          Spisegrej (husk en dyb tallerken ol.)

-          Siddeunderlag

-          Dolk

-          Lommelygte

-          Notesbog

 

Litteratur & læsning

 

Læsestof for hele holdet:

Det meste af det fælles læsestof til de 3 semestre i liniefaget ligger på webstedet www.friluftslivsuddannelsen.dk og i udvalgte artikler som jeg kopier til jer.

 

Derudover bruger vi de to tidsskrifter ”Dansk forum for Natur- og friluftsliv” og ”Natur & miljø” som grundkilder til den løbende opdatering i fagområdet. Tidsskrifterne ligger i tidsskriftsamlingen i naturfagslokalet og I er velkomne til at låne dem efter nærmere aftale med mig.

 

Peter Bendtsen m.fl.: ”Friluftsliv – Natur, Samfund, Pædagogik” udkommer den 26. januar; den ser lovende ud og hvis den forsat gør det når jeg har kigget den igennem vil jeg foreslå at vi bestiller den til holdet og bruger artiklerne i den som oplæg til de fagdidaktiske samtaler omkring bålet.

 

Læsestof til bålmad:

Torben Lundø: Ildens magi                                                                    (god grundbog)

Bålkogebogen  - gode ideer til mad over bål

Bålkogebogen II – aktiviteter i naturens køkken              

Mad i det fri

Rodfrugterne – enkel og god mad                                                          (enkel og klar)

Camilla Plum: Grønt – bind 1 og 2                                                         (grundig)

 

Læsestof til naturkendskab:

Træer og buske i Danmark, Henrik Jørgensen og Flemming Rune

Naturens køkkenurter, Kaskelot nr. 119

22 sikre spisesvampe, Natur og Museum, marts 2007

Danmarks dyr og planter, Gyldendal

Natur 09 – lommekalenderen , Forlaget Rhodos

 

Herudover foreslår jeg at I bruger noget af Jeres forberedelsestid til at følge med i (direkte eller via podcast) følgende programmer på radioens P1:

-          Natursyn med Jens Olesen – sendes lørdage 9.07 og søndage 20.30

-          Naturen nu med landets naturvejledere – sendes hverdage 06.32

-          Sundhed (onsdage 15.03)

Og eventuelt også

-          Klima og miljø (fredage 16.10 – 16.50 + mandage 14.03 – 14.48)

Det er på en gang folkelig og meget seriøs formidling af ny og relevant viden indenfor fagområdet – og så har det den fordel (i modsætning til tv og computer), at man kan indtage viden mens man arbejder med praktiske hverdagsting, motionerer ol. Gør Jer det til en vane – det vi gøre Jer til meget oplyste og velinformerede lærere uden større anstrengelser og uden at I bliver slappe og slaskede at at hænge for meget foran computere og over bøger J ...

 

Ting der skal gøres klar til forløbet:

-          ny førstehjælpskasse

-          nye køkkenkasser

-          købe mere tørt brænde

-          få fat i flere byggematerialer af træ: Rafter, stokke, brædder ol.

-          ansøge paritetisk udvalg om kamera, bålkøkkenudstyr  og evt. slackline

-          aftale faste ugentlige leverencer af lokalt dyrkede, økolgiske rodfrugter mv.

o        pastinakker

o        persillerødder

o        kålrabi

o        gulerødder

o        rødbeder

o        løg

o        og hvad næste uges bålmadhold ellers måtte ønske

 

Arbejdsspørgsmål til undervisningsplanen:

-          Har I nogen forståelsesspørgsmål til planen?

-          Har I nogen kommentarer til planen?

-          Har I nogen konkrete ændringsforslag til noget i planen?

 

-          Hvornår I forløbet kunne vi bedst lægge et førstehjælpskursus? Kunne det være i en weekend? Må det koste noget ekstra- i giver fald hvor meget max.?

-          Skal vi fordele folk på bålmad, aktiviteter og naturkendskab hver gang – eller skal vi hellere lave en fordeling for hele første temaforløb? Fordele og ulemper?

 

Formuler hvad I har af forståelsesspørgsmål, kommentarer og ændringsforslag og læg dem frem til den fælles dialog og debat om undervisningsplanen sidst i dagens timer.