Planlægning af liniefag 08/09

Undervisningsplan Friluftsliv & udepædagogik

- 3. semester, 4. årgang 2009

 

Mål

Målet for de sidste 13 uger af liniefaget er at sikre, at vi har nået alle målene for uddannelsen og at alle dermed er klar til at gå ud i skolerne og varetage undervisning i friluftliv eller til at bruge udepædagogik i undervisningen.

 

På dette tidspunkt i forløbet er det min vurdering, at vi specielt mangler fagdidaktikken, naturkendskabet og hvad den enkelte måtte have af ”huller” med hensyn til de grundlæggende færdigheder i at lave undervisning og ture i det fri.

 

Det er også nu,  at I skal have lejlighed til at vise hvordan I arbejder med faget i teori og praksis, da dette er en vigtig del af uddannelsen og af fagudtalelserne.

 

Indhold:

Jeg foreslår at vi deler perioden op i to temaer:

 

  Det udendørs Klasserum – udepædagogik i skolens nærmiljø            og

På tur i Naturenorganisering af oplevelser, læring og samvær ude i det fri.

 

Det udendørs klasserum – udepædagogik i skolens nærmiljø med emner og aktiviteter som:

-          Den økologiske skolekøkkenhave; vi dyrker selv råvarerne til bålmaden

-          Krydderurtehaven; den levende krydderihylde...

-          Liv i nærmiljøet; bygning af kasser til fugle og pindsvin, etablering af småbiotoper, bygning af udendørs akvarier og terrarier mv.

-          Sund, smagfuld og bæredygtig bålmad; bålmad lavet af lokale, økologiske råvarer og ud fra de bedste sundhedsvidenskabelige kilder vi kan finde

-          Kropslig udfoldelse på nye måder; etablering af muligheder for at opbygge børn og unges kondi, smidighed og styrke i det udendørs klasserum: Slackline, vandrette klatrebaner, stjerneløb, lege i naturen mv.

 

På tur i Naturen - organisering af oplevelser, læring og samvær ude i det fri . I dette tema skulle vi gerne nå at få helt styr på

-          De danske Træer; kende alle de almindelige danske træer, lidt om deres natur- og kulturhistorie og hvordan man konkret kan bruge de enkelte arter i undervisningen

-          De bedste spiselige vilde Planter; sikkerhed i at kunne kende og bruge de sikreste og mest brugbare vilde planter (der kan findes i april-juni)

-          Sunde, smagfulde og bæredygtige trangiaretter; varme drikke og lette retter til turen ud i naturen

-          En række andre emner og aktiviteter, som man kan lave ude i de forskellige naturtyper

-          At alle på holdet kan planlægge, lede og evaluere ture

 

Organisering & metoder

Hver studerende laver en skriftlig undervisningsplan for hvert af de to temaer. Undervisningsplanen begynder som en skitse – og ender som en fuldt færdig, gennemarbejdet og gennemdiskuteret undervisningsplan klar til brug. Undervejs i forløbet er undervisningsplanen blevet bygget op gennem inspiration, ideudvikling og praktiske aktiviteter i timerne, samt ikke mindst i løbende dialog og debat med læreren og de andre på holdet. Foruden ideer og råd vil jeg give mundtlig og skriftlig feedback på undervisningsplanerne.

 

Målet er at alle på holdet ender med at få lavet en fuldgyldig undervisningsplan for hver tema – og at alle disse planer lægges ud på www.friluftslivsuddannelsen.dk , så mennesker rundt omkring i de frie skoler kan få et indblik i hvad vi laver her på Lærerskolen og hente inspiration og ideer herfra. Tilsvarende vil I kunne gå ind her og hente inspiration og konkret materiale til Jeres egen undervisning fra andres undervisningsplaner.

 

Vi læser en fagdidaktisk tekst hver uge; forskellige artikler eller kapitler fra den nye grundbog i friluftsliv. Herudover gennemgår vi jævnligt indholdet i et par af de mest relevante fagtidsskrifter indenfor fagområdet (se litteraturlisten). Fagdidaktikken bruges til at inspirere, begrunde og diskutere de skriftlige undervisningsplaner, således at teorien løbende finder konkret anvendelse for holdet og for den enkelte.

 

Dette forløb er således ikke et projektarbejdsforløb, men et undervisningsplansarbejdsforløb, som sigter direkte på at gøre Jer hver især færdige og fuldt udrustede og påklædte (passende metaforer i vores sammenhæng!) til at komme ud og varetage undervisning i fagområdet.

 

Hensigten er at etablere den vekselvirkning mellem læsning, praktiske forberedelser og skriftlighed som I skal ud og bruge som lærere – blot med den forskel, at I her har bedre muligheder for at lave Jeres undervisningsplaner i løbende dialog og debat med et helt hold fagfæller og en faglærer.

 

Plan for hele forløbet:

 

Uge

Tema

Indhold

5

Det udendørs klasserum – udepædagogik i skolens nærmiljø

Vi etablerer et udendørs klasserum, hvor der dels laves smagsprøver på sund, smagfuld og bæredygtig varm mad og drikke over bål, dels udvikles og afprøves emner og aktiviteter til undervisningsplanerne

6

7

16

17

18

På tur i Naturen - organisering af oplevelser, læring og samvær ude i det fri

 

Ferske vådområder som pædagogisk rum

19

Skoven som pædagogisk rum

22

Overdrevet som pædagogisk rum

24

Stranden som pædagogisk rum

25

Afslutningstur

 

 

Plan for en formiddag i det første tema:

 

Tidspunkt

Indhold

0800

Morgensamling i Frejas hus

8.20 – 11.20

Vi etablerer et udendørs klasserum, hvor der dels laves smagsprøver på sund, smagfuld og bæredygtig varm mad og drikke over bål, dels afprøves undervisningsplaner. Jeg forestiller mig at vi deler os i 2 hold, hvor det ene (lille) hold står for dagens sunde bålretter, mens det andet hold udvikler og afprøver emner og aktiviteter til undervisningsplanerne.

11.20

Vi mødes omkring bålet eller i Frejas hus for at smage på mad & drikke, give feedback på dagens undervisningsplaner og for at lægge op til dialog& debat om dagens fagdidaktiske tekst

 

Plan for en formiddag i det andet tema:

 

Tidspunkt

Indhold

0900

Vi mødes i Frejas hus, klar til at tage afsted ud til dagens naturtype

Ca. 9.45

Når vi er kommet ud til lokaliteten etablerer forplejningsholdet et samlingssted med ly, læ og madlavningsområde og resten gør igang mad at afprøve (dele af) dagens undervisningsplaner.

11.45

Vi mødes på det valgte samlingssted, til udveksling af erfaringer fra og feedback på dagens arbejde, dialog& debat om dagens fagdidaktiske tekst – samt ikke mindst til middag i det fri, lavet på trangiaer.

12.45

Vi er tilbage på skolen

 

Kriterier

-          hele holdet skal mødes og lave noget sammen hver gang

-          hver enkelt skal have mulighed for at få lært alle de grundlæggende færdigheder og nå målene for uddannelsen

-          vi arbejder fortrinsvis udenfor fremover

 

Litteratur & læsning

 

Generelt om Friluftsliv & udepædagogik:

Peter Bendtsen m.fl.: ”Friluftsliv – Natur, Samfund, Pædagogik” udkommer den 26. januar; den ser lovende ud og hvis den forsat gør det når jeg har kigget den igennem vil jeg foreslå at vi bestiller den til holdet og bruger artiklerne i den som oplæg til den fagdidaktiske dialog & debat.

 

Derudover bruger vi de to tidsskrifter ”Dansk forum for Natur- og friluftsliv” og ”Natur & miljø” som grundkilder til den løbende opdatering i fagområdet. Tidsskrifterne ligger i tidsskriftsamlingen i naturfagslokalet og I er velkomne til at låne dem efter nærmere aftale med mig.

 

Naturkendskab:

Træer og buske i Danmark, Henrik Jørgensen og Flemming Rune

Naturens køkkenurter, Kaskelot nr. 119

22 sikre spisesvampe, Natur og Museum, marts 2007

Danmarks dyr og planter, Gyldendal

Natur 09 – lommekalenderen , Forlaget Rhodos

 

Herudover foreslår jeg at I bruger noget af Jeres forberedelsestid til at følge med i (direkte eller via podcast) følgende programmer på radioens P1:

-          Natursyn med Jens Olesen – sendes lørdage 9.07 og søndage 20.30

-          Naturen nu med landets naturvejledere – sendes hverdage 06.32

-          Sundhed (onsdage 15.03)

Og eventuelt også

-          Klima og miljø (fredage 16.10 – 16.50 + mandage 14.03 – 14.48)

 

Det er på en gang folkelig og meget seriøs formidling af ny og relevant viden indenfor fagområdet – og så har det den fordel (i modsætning til tv og computer), at man kan indtage viden mens man arbejder med praktiske hverdagsting, motionerer ol. Gør Jer det til en vane – det vi gøre Jer til meget oplyste og velinformerede lærere uden større anstrengelser og uden at I bliver slappe og slaskede at at hænge for meget foran computere og over bøger J ...

 

 

 

 


Undervisningsplan for friluftsliv & udepædagogik 4. årgang 08/09

 

Målet er at hver enkelt studerende opnår at

   

1)  kunne planlægge, lede og evaluere ture med overnatning i det fri

2)  kunne planlægge, lede og evaluere undervisning i det fri

3)  kunne stå for 3-6 aktiviteter[1] i det fri samt sætte disse aktiviteter ind i en større sammenhæng, såsom naturforståelse, sundhed eller fællesskab

4)  få indsigt i friluftslivets didaktik:   Hvorfor og hvordan undervise i friluftsliv?

a.        Kende forskellige former for friluftsliv

b.        Kende forskellige filosofiske og pædagogiske teorier om friluftsliv

c.        Læse, lave og diskutere forskellige undervisningsforløb i friluftsliv

5)  få indsigt i friluftslivets psykologi:  Hvordan får man mennesker til at fungere bedst muligt (sammen) i friluftsliv?

a.        Forskellige teorier om psykologiske typer af mennesker

b.        Teambuilding og gruppedynamik

c.        Stress, grænser og konfliktløsning

6)  kunne tage ansvar for sikkerheden: Hvordan tager man mennesker med ud i naturen på en tryg og sikker måde?

a.        kende love og regler

b.        kunne lave risikovurderinger

c.        forstå og bruge vejrmeldinger

d.        grundlæggende førstehjælp

7)  kunne undervise udfra en grundlæggende naturforståelse: Hvordan formidler man en større naturforståelse gennem friluftsliv? 

a.        kende de danske naturtyper (skov, strand, overdrev mv.)

b.        kende de almindeligste arter af træer i Danmark (bøg, eg, birk mv.)

c.        kende en håndfuld almindelige og sikre spiselige vilde planter

d.        kunne fortælle en håndfuld  naturhistorier om arter efter eget valg

e.        kunne bruge naturen bæredygtigt og lære andre det

 

Indhold:

 

uge 33            Vi lægger ud med at lave teambuilding med hele holdet

uge 34            Fælles tur 21/8 kl. 16 til 22/8 kl. 12: Introtur

uge 34            kajakfrigivelseskursus lørdag den 23. august

uge 35            Projektbeskrivelser + individuelle samtaler om forudsætninger og mål

uge 36            projektgrupperne arbejder i 6 uger

uge 43            projektbeskrivelserne skrives færdige  i 2 uger

uge 45            fremlæggelser af undervisningsplaner i 2 uger

uge 47            individuelle samtaler

uge 48            friluftslivets didaktik i 3 uger

uge 51            midtvejsevaluering & vinterskovtur

uge 2              mulighed for at arrangere/deltage i vinterfjeldstur

uge 3              Dansk vinterfriluftsliv i 5 uger

uge 9              skrive faglig hovedopgave i 3 tomme uger

uge 16            kursus i grundlæggende naturfortåelse i 4 uger

uge 22            2 opsamlingsuger til at nå de sidste mål

uge 25            Fælles tur 18/6 kl.16 til 19/6 kl.12 : Outrotur...

 

 

Metoder:

IT : Vi bruger IT der hvor det gør undervisningen og kommunikationen mere inspirerende, effektiv og tidssvarende:

-          Oplæg til de kommende timer sendes per mail til hver enkelt på holdet. Mailen indeholdet en kort besked samt et  link til ”Nyt om undervisning” på friluftslivsuddannelsen.dk, hvor oplægget til timerne ligger. Hvis man ikke kan komme til timerne svarer man på mailen og meddeler dette, gerne med en kort begrundelse (så sparer vi fraværssedler).

-          De skriftlige materialer som vi bruger i løbet af forløbet (undervisningsplaner, projektbeskrivelser, forskellige vejledninger og kompendier mv.) henter man selv på friluftslivsuddannelsen.dk frem for at få det udleveret som papir.

-          Vi blogger ugentligt på friluftslivsuddannelsen.dk. Bloggen består grundlæggende af en uformel og personlig formidling af oplevelser med og tanker om undervisning i friluftsliv – med det formål at sende det vi laver og tænker om friluftsliv ud til brugerne af siden (primært skoleverdenen) og gerne komme i dialog med nogen.

 

Skriftlighed: Vi bruger skriftlighed der hvor det gør læringen og undervisningen mere bevidst, præcis og seriøs:

-          Der laves korte skriftlige projektbeskrivelser inden de 6 ugers projektarbejde (se vejledning på friluftslivsuddannelsen.dk)

-          Der laves skriftlige undervisningsplaner efter projektforløbet (gruppeopgave) og undervejs i forløbet om Dansk Vinterfriluftsliv (individuelle opgaver).

-          I løbet af forløbet skriver den enkelte en studierapport i små bidder: Først forudsætninger og mål (Hvad har du lavet af friluftsliv tidligere i dit liv og hvordan forestiller du dig at bruge uddannelsen her i dit fremtidige lærerliv?) som oplæg til samtalerne i uge 35, så status (Hvordan er det gået med dit friluftslivsstudie indtil nu?) som oplæg til samtalerne i uge 47  og endelig afslutningen af rapporten (Hvad har du opnået af viden og kunnen?) som oplæg til samtalerne over fagudtalelserne efterår 09.

-          Læreren giver skriftlig feedback på projektbeskrivelser og  undervisningsplaner

-          Projektbeskrivelser og  undervisningsplaner kan lægges ind på friluftslivsuddannelsen.dk til inspiration for lærere i de frie skoler.

-           

NB: De skriftlige opgaver er ikke øvelser i retsstavning, grammatik eller sætningsopbygning: jeg kommenterer udelukkende indholdet i det I skriver, så jeg håber ikke at nogen lader sig hæmme eller sinke af problemer med det skriftlige udtryk.

 

Mundtlighed: Det meste af tiden skal vi selvfølgelig tale med hinanden – gennem dialog og diskussion, spørgsmål og oplæg, refleksioner og perspektiveringer inspirere og kvalificere bedst muligt til at undervise i friluftslv og udepædagogik i de frie skoler.

 [1] Med aktiviteter menes for eksempel naturundersøgelser (smådyr, insekter, fugle osv.), naturlege, teambuilding, rollespil, udesidning, o-løb, spiselige planter, svampesamling, fiskeri, mad over bål, grøn sløjd, naturkunst, smakkesejlads, havkajak, træklatring (under eller over 2 meters højde), vandring eller hvad vi ellers har udstyr til og mulighed for.


Didaktikforløbet:

- det skal være en blanding af teori og praksis, af inde og ude - hver gang
- vi benytter lejligheden til at nå nogle af de andre mål, især Danske træer: for eksempel ved at lære 5 arter per gang + repetere/gentage dem fremover
- vi begynder at arbejde med MBTI
- målet er at nå mål 4a og 4b i fagbeskrivelsen
- vi får læst og dikskuteret didaktiksiden her på webstedet: Gundtvig, Løgstrup, Tolle - en teoretiker per ugeØvrige løse ideer til indhold:


Indholdet af friluftslivsuddannelsen.dk gennemgås og vi diskuterer, hvordan vi kan bruge den bedst muligt i uddannelsen.

Hver enkelt laver en studieplan først i semestret; denne studieplan og ens egen log danner sammen med min log baggrund for de individuelle studiesamtaler i uge 47 og 48.

Jeg laver en MBTI-typetest af alle på holdet og vi undersøger og diskuterer herudfra, hvordan man kan bruge denne dominerende personlighedstest i vores form for friluftslivsarbejde.

Jeg indarbejder resultater fra hjerneforskning og Positiv psykologi i Didaktikkompendiet og vi diskuterer, hvordan man kan bruge disse nye teorier i friluftslivsundervisningen.

Sådanne didaktiske diskussioner skal indgå i projektrapporterne - til gengæld äfsætter vi undervisningstid til at skrive projektrapporterne færdige og indarbejde didaktikken.

Hele holdet deltager i udeskolekonferencen den 8.-9- september her på Lærerskolen.

Vi arrangerer instruktørkurser i samarbejde med DGI Fyn - motion og friluftsliv, i hvert fald delvist indenfor vores undervisningstid: Der er ikke tid til at tage en hel instruktøruddannelse indenfor undervisningstiden, men der kan afsættes tid i projektperioderne til dele af træningen og kurserne, blot det sker i en større sammenhæng, f.eks. som en del af et projekt som "Skoven som pædagogisk rum" eller "Kystfriluftslivet". Kurserne lægges i foråret 09 og koordineres  om muligt med friluftslivsholdet på 2. årgang, f.eks. sådan at kurset ligger tirsdag formiddag (friluftsliv 2. årgang har timer) og fredag formiddag (friluftsliv 4. årgang har timer).

Der bliver mulighed for at lave et projek om friluftslivspolitikken på sydfyn i samarbejde med Svendborg kommune eller hvad med et naturgenopretnings- og formidlingsprojekt i lokalområdet? Der ligger en lang række andre projektforslag her på siden under "projekter".

Projektgrupperne overvejer om de vil tilbyde en studiekreds under lærerrådet (så følger der nemlig penge med) i forårssemestret - eller om de kunne tænke sig at oprette en forening (som det skete med Naturklubben Løvfrøerne for et par år siden) eller de på anden måde vil forsøge sig med noget udadrettet folkelig formidling af friluftsliv.