Filosofi som valgfag i læreruddannelsen
Kursus i filosofi - efterår 2012

Filosofisk metode - Filosofi for lærere

”Filosofi begynder med undren” (Platon). ”Jeg har gået mig mine bedste tanker til” (Kierkegaard).

Formål:

At inspirere til at bruge filosofi som en arbejdsform, der kan anvendes alment og bredt i arbejdet som lærer.

At træne deltagerne til at blive bedre til at kunne tænke, samtale og diskutere på en filosofisk måde.

At give et indblik i de filosofiske ideers mangfoldighed og muligheder – specielt med henblik på de frie skolers arbejde med livsoplysning og identitetsudvikling.

Vi skal - med andre ord - åbne filosofiens værktøjskasse og prøve at bruge nogle af dens værktøjer på problemer og emner, som vi finder interessante, udfordrende og relevante for os som lærere.

Indhold:

Overskrifter for indholdet i de 5 ugers filosofikursus:

-       Hvad er filosofi? Hvad er filosofi for lærere? – oplæg og øvelser i filosofiens åbne rum…

-       Filosofisk ABC: oplæg om og øvelser i de grundlæggende filosofiske spørgsmål…

-       Filosofi i det fri: Oplæg og øvelse i at bruge den klassiske filosofiske lænestolsmetode – bare ude et sted i naturen…

-       Grundtvigs filosofi: En model over Grundtvigs centrale filosofiske ideer – i forhold til undervisning og med henblik på at kunne give en dybere og mere sammenhængende forklaring på, hvad der egentlig ligger i de grundtvigske skoletanker…

-       Det filosofiske universalværktøj – om en metode til systematisk at stille spørgsmål, når man møder filosofiske påstande i sit arbejde som lærer

-       Det filosofiske orienteringskort - om hvor forskelligt vi mennesker kan se på livet og om, hvordan man kan bruge denne mangfoldighed positivt, ligeværdigt og kreativt i sit arbejde

Litteratur mv.

Dette er – som det jo ligger i titlen – overvejende et metodisk kursus, så det er ikke planen at vi skal læse en række tekster sammen.

Derimod vil jeg bede dig om at følge med i radioprogrammet ”Eksistens” på P1  - ved at høre den ugentlige udsendelse eller ved at podcaste  -  i de uger, hvor vi har kurset sammen; jeg synes at det er et interessant og inspirerende program, og måske kan vi bruge noget af det i timerne.

Hvis man har tid og lyst til selv at læse mere, så vil jeg – selvom der ikke rigtig findes noget der helt dækker dette kursus’ område -  anbefale disse to bøger:

Alex Riel: ”Praktisk livsfilosofi” (2009) og Christian Hansen: ”Filosofien i hverdagen” (2005)

Ingvar Haubjerg Nielsen