Stjerneadventureløb
Eksempel på stjerneadventureløb for 6. og 9. klasse

Stjerneadventureløb for 6. og 9. klasse, 4. december 2012

 Tidsramme

-         8.15: Eleverne modtages, briefes og opdeles i team af en værtsgruppe fra holdet

-         8.30: Løbet starter med at teamene får 10 minutter til at lægge en strategi for løbet, ud fra de informationer om løbet som de har fået af værtsgruppen ved briefingen.

-         8.40: Teamene sendes ud til den første post af løbsledelsen.

-         10.45: Løbet slutter og teamene beværtes med drikke og med sunde snack af værtsgruppen

-         11.05: Løbsledelsen samler alle og bekendtgør hvor mange point teamene har fået (nedefra og op)

-         11.15: Debriefing med teamene: 2 fra holdet til hvert af de 5 team; opgaven er at debriefe/reflektere over løbet sammen med eleverne, ud fra arket med spørgsmål.

-         11.40: Alle mødes i Frejas hus, til fælles afslutning og tak for nu til friskolen ved værtsgruppen

-         12.00: Friluftslivsholdet samles i Havestuen, hører udpluk fra debriefingerne og evaluerer kort formiddagen: Hvad fungerede godt? Hvad fungerede ikke? Hvad lærte jeg mest af i dag?

Oversigt over poster

5 faste poster

Beskrivelse af posten

Beliggenhed

Udfordring(er) på posten

1

 

Højskolens boldbane med flagstængerne

Matematik, innovation

2

 

Trampestien i åmosen

Fysisk styrke, udholdenhed om samarbejde

3

 

Lærerskolens campus

Sprog, orientering og samarbejde

4

Bygge legomodeller nøjagtigt efter demo-model

Terrassen bag lærerværelset?

Visuel opfattelsesevne, sproglig formidlingsevne, samarbejde

5

Fylde vand i spande

?

Innovation, overblik, motorik, samarbejde

Ekstraposter

 

 

 

Smuk buket af ting fra naturen

 

 

 

Vurdering af vægt

 

 

 

Afstandsvurderinger

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordelingen af holdet på selve dagen

-         Værtsgruppe: Louise, Salina, Emily

-         Løbsledelse: Kåre, Mathias, Emil

-         Udtænke og bemande de 5 poster: Resten af holdet


Tjekliste til tjek-mødet om arrangementet mandag 13.15 i Havestuen

-         Kort tjek af hver af de 5 poster: Har I styr på posten? Pointgivningen? Hvem er på posten?

-         Kort tjek af løbsledelsen: Styr på styringen af de 5 team rundt i løbet og hen til ekstraposter? Opsamlingen af pointene? Annonceringen af placeringerne? Alle mand klar?

-         Værtsgruppen: Styr på bål? Drikke? Snack? Velkomst? Tak for nu?

-         Sikkerheden: Har vi tænkt på, hvad der kan gå galt – og taget højde for det?

-         Plan B: Får vi problemer medregnvejret? Hvad gør vi ved fravær fra nøglepositioner?

-         Debriefingen af teamene: Ingvar lave spørgsmålene – hvem tager dem med teamene? Der er 2 sammen med hvert team: Den ene leder debriefingen og den anden tager notater. Hvor laver vi de 5 debriefinger henne?

 

Debriefing af stjerneadventureløbet

1.   Teamets strategi for løbet

a.   Fik I lagt en strategi for løbet?

b.   Gik den ud på at vinde løbet – eller på noget andet? Hvorfor?

c.   Lavede I strategien sammen – eller blev den lavet af 1 person?

d.   Er der nogen der til hverdag laver en strategi før I kaster jer ud i noget?

2.   Udfordringerne ude på posterne

a.   Hvad var den største udfordring som I mødte ude på løbet (Tag en runde, hvor hver enkelt får lejlighed til at ytre sig)

b.   Var der noget som var alt for let for jer?

c.   Er I generelt glade for at få udfordringer?

3.   Samarbejdet i teamet

a.   Hvordan gik det med at arbejde sammen i dette løb?

b.   Hvornår var det sværest at arbejde sammen?

c.   Hvad er i det hele taget det sværeste ved at arbejde sammen med andre mennesker?

4.   Udbyttet af stjerneadventureløbet

a.   Hvad fik du mest ud af i dette løb? (Runde)

b.   Kunne I forestille jer, at man lavede en del af undervisningen i skolen i form af løb som det her?

5.   Råd & ideer til os når vi skal lave det næste løb

a.   Hvad fungerede godt?

b.   Hvad kunne vi gøre bedre?

c.   Har I nogen ideer til andre udfordringer/andre poster i løbet?

 

---

Opgaver der skal løses af holdet i planlægningsfasen

-         Skriftlig orientering til eleverne om løbet (og til læreren? Og til forældrene?)

-         Vejledning til løbsledelsen (2-3 personer fra holdet som sender teamene ud til posterne og som står for pointgivningen)

-         Risikovurdering og sikkerhed, herunder førstehjælpsstation

-         Vejledning til dem der skal være observatør, sikkerhedsansvarlig og stå for refleksionen med det team man følger (7 personer fra holdet)

Ting vi skal drøfte på holdet i planlægningsfasen

-         Skal vi lave 7 team og 5 poster i alt?

-         Skal der være præmier? Hvorfor? Hvor mange?

-         Skal vi udråbe en vinder – eller skal vi bekendtgøre hvert teams styrker og svagheder? Hvorfor/hvorfor ikke?

-         Hvad kan gå galt i forhold til vores planer? Hvad er afgørende vigtigt for at løbet lykkes? Hvad er plan B for disse afgørende vigtige punkter i planen?

-         Hvordan laver vi bedst muligt refleksion over løbet sammen med eleverne?

-         Back-up: Hvem springer ind på nøglepositionerne ved fravær?

 

 


Eksempel på stjerneadventureløb for lærerstuderende

Stjerneadventureløb

 

Formål

 

Formålet med denne type af adventureløb er, at deltagerne gennem udfordringer i naturen kommer til at opleve kropslig udfoldelse, samvær & sammenhold i team og ikke mindst oplever at forskellige slags evner og interesser kan være ligeværdige og lige nyttige når det gælder om at få et team til samlet at gennemføre og samle flest muligt point i et adventureløb.


Hensigten er at opbygge adventureløb, hvor det er lige så tilfredsstillende at deltage som at vinde og hvor alle deltagerne så vidt muligt både får succesoplevelser og bliver klogere på egne begrænsninger og udfordringer.

Organisering af adventureløbet

 

Denne type af adventureløb organiseres som stjerneløb, således at det kan styres af en enkelt løbsleder og således at deltagerne får mest muligt bevægelse rundt i skolens nærmiljø.


Løbet organiseres på en sådan måde, at det ikke kan vindes på tid alene eller på en snæver kombination af evner – som for eksempel kombinationen styrke og hurtighed.


Deltagerne fordeles i team. Hvert team laver en kort teambuilding inden løbet starter og får lidt tid til at drøfte og aftale deres strategi før løbet.

 

Teamet skal holde sammen igennem hele løbet og gennemføre løbet i samlet flok. Hvert team må bruge 1 cykel som hjælpemiddel – og intet andet.

 

Hvert team har et bord i Havestuen, som er deres base og hvor de afleverer deres løsninger på opgaverne og tæller deres point sammen.

Tidsramme:

 

8.15: Vi mødes i Havestuen

8.30: Teamene mødes ved deres bord i Havestuen og har et kvarter til at konsolidere sig som et team (teambuilding) og til at lægge deres strategi for formiddagens adventureløb.

8.45: Startskuddet til adventureløbets første del

9.10: Formiddagspause

9.35: Startskuddet til adventureløbets anden del

12.00: Løbet er slut og teamene sidder ved deres base (bordet) i Havestuen.
12- 12.30: Vi tæller op, hvor mange point teamene har fået og reflekterer over dagens løb.Point i adventureløbet:


Denne form for adventureløb vindes ved at samle flest point sammen indenfor tidsrammen.

Point tildeles af løbslederen ud fra følgende skema, som er kendt af alle deltagerne på forhånd, således at hvert team inden løbet starter kan lægge deres løbsstrategi ud fra det:

 

Element i adventureløbet

Point


Teamets løsning af opgaven på hver af de 6 poster

6 x 0-3


Formuleringen af et godt og brugbart 1-2 linjers reklameslogan/motto for friluftslivslæreruddannelsen – afleveret skriftligt til løbslederen

0-3


Lavede en god teambuilding i Havestuen imellem 8.15 og 8.30

0-3

 

Tage et billede med alle teamets medlemmer og teamets cykel på det sted, hvor vi rastede på naturvejledningsturen i sidste uge – og få det godkendt af løbslederen

4

 

Lave en buket af årstidens vilde blomster til at pynte på teamets bord i Havestuen.

OBS: Hvis det roder eller sviner giver det minuspoint!

0-3


En seddel på teamets bord med en liste over de 8 mål for friluftslivslæreruddannelsen. Listen skal være håndskrevet, hvert af teamets medlemmer skal skrive mindst et af målene på sedlen og sedlen skal være underskrevet af alle teamets medlemmer

0-3


En seddel på teamets bord der sætter 3 kulinarisk beskrivende ord på oplevelsen af at spise Almindelig fuglegræs og Svinemælk råt

0-3


Livline til løbslederen (ring på mobil 42 40 02 26)

Minus 1 point per opkald

 

Løbslederen får mistanke om snyd

Minus 3


Løbslederens pointgivning eller dømmekraft anfægtes

Minus 3


Begrundet mistanke om at teamet har ødelagt eller vanskeliggjort en post for andre

Minus 3


Teamet skader et medlem - eller et medlem må udgå - pga teamets strategi eller adfærd

Minus 6

 

Teamet ikke på plads på basen i havestuen 12.00: 1 minuspoint per minut over 12

 

 Point for hver post: 0 = opgaven ikke løst tilfredsstillende; 1= opgaven løst delvist tilfredsstillende; 3 = opgaven løst fuldstændig.


Poster i adventureløbet:


Dette adventureløb er skabt til nærmiljøet omkring Den frie Lærerskole i Ollerup, men kan principielt overføres til andre skolers nærmiljø.

Herunder kan man se et konkret eksempel på 6 poster i et adventureløb. Det er ikke sikkert, at det løb vi laver i timerne har helt de samme poster som beskrevet her:

Post nr.

Udfordring

Beskrivelse

Placering

1

Styrke, balance og smidighed.

Udfordringerne er:

1) Klatre op af et af de 2 blå lodrette reb nærmest vejen og røre det sorte vandrette reb i toppen (1 point per teammedlem der gør det)

2) Alle teamets medlemmer på nær et stående på balancebommen

3) Alle teamets medlemmer på nær et placeret i ”edderkoppespindet” uden kontakt med jorden

Rebbaner i det syd-østligste hjørne af Gymnastikhøsskolens grund, bag volden

2

Huske og anvende hvad vi lærte sidste gang

Indsamle og aflevere følgende arter på bordet i Havestuen: Vandmynte, Mjødurt, Røllike, Svinemælk, Glatbladet vejbred og Ægte Kamille

Åmosen nord for Lærerskolen, i Skolehaven og på vejen til de to steder

3

Kunne finde og kende én bestemt naturting

Finde de store tuer af Carex paniculata og plukke 3 blade, som lægges på teamets bord.

Kendetegn: Vokser i store tuer eller søjler, der kan blive op til en meter høje og en meter i diameter. Bladene er 5-7 mm smalle, mørkegrønne og hvasse.

Den sydlige bred af Ollerup sø, med adgang fra græsplænen syd for Ollerup sø; søg vest for den T-formede bådebro..

4

Matematisk- logisk intelligens

Tag et sæt per team, skriv teamets bud på løsningerne ned og aflever arket på teamets bord i Havestuen

Bunkermuseet på Ditlevvej

5

Orientering

Finde skatten ud fra kortet og bringe 1/4 af den (uskadt!) tilbage til løbslederen som bevis.

Åmosen nord for Lærerskolen, skatten er placeret cirka ved d’et i ”Syltemade å” på kortet

6

Sproglig intelligens

Læs og forstå: Find svarene i teksten på de stillede spørgsmål og aflever svarene på teamets bord

Tårnet på friluftslivspladsenOversigt over teamene i Adventureløbet:

 

 

Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

Base omkring bord nummer

1

2

3

4

Starter med post nummer + antal point for

1

2

3

4

Og går videre til post

2

3

4

5

 

3

4

5

6

 

4

5

6

1

 

5

6

1

2

 

6

1

2

3

Point fra andet end poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minus point

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet antal point

 

 

 

 

Slutplacering i løbet

 

 

 

 

 

 

Refleksion over adventureløbet

Hvad var din bedste oplevelse på adventureløbet i dag?

Hvilken oplevelse har du lært mest af i dag?

Har du nogen forslag til noget der kunne ændres i organiseringen af løbet?

Hvordan ville du tilrettelægge dette løb hvis målgruppen var 6. klasse?

Hvordan ville du tilrettelægge dette løb hvis målgruppen var efterskoleelever?

Hvordan ville du tilrettelægge dette løb hvis målgruppen var jurister?

 

Nyttige bøger når man laver pædagogiske adventureløb

”IQ udfordringer” af Joe Cameron

”Brainmatics – logiske gåder” af Ivan Moscovich

”Games in Nature”, af Bartunek og Martin