Naturaktiviteter
Naturaktiviteter

Definition:
Naturaktiviteter defineres i det pædagogiske friluftsliv som aktiviteter, hvor det er naturen i sig selv, som er målet; hvor fokus ligger på naturoplevelse og naturforståelse.

Formål:
Formålet med naturaktiviteter er at øge målgruppens sans for naturen, for derved at give dem adgang til naturens rige verden af lærerige, livgivende og facinerende oplevelser. Det er også meningen at give dem en øget følelse for naturen, så de kan komme til at opleve naturen som værdifuld og meningsfuld, og derved kunne engagere sig og deltage aktivt i samfundsdebatten om naturens rolle i og for vores samfund. Endelig er det hensigten at de opnår en større forståelse af naturens opbygning og funktion, så de selv kan ”læse” naturen bedre året rundt og dermed både selv få større oplevelser derude og blive kvalificerede til at åbne naturen op for andre mennesker, for eksempel deres egne børn.

Eksempler på naturaktiviteter:

Vintertræer    Lære de danske træer at kende om vinteren; der findes nøgler hvormed man kan bestemme arterne ved at kigge på grene og knopper.   

Vintersvampe    Nogle svampe kommer frem midt om vinteren, blandt andet de gode spisesvampe judasøre og østershatte. Man kan få gode hæfter om svampe f.eks. hos Kaskelot.   

Dyrespor    På jagt efter fodspor, ædespor og andre tegn på dyrenes liv i naturen om vinteren. Der findes en bog om dyrespor.
Find forskellige spor, prøv at aflæse historien bag sporere; lav aftryk, tegninger og udstillinger med dyresporene.   

Mosser og laver    I vinterskoven træder de grønne mosser og de sorte, grå og orange laver tydeligt frem som de gror på træstammer, grene og sten.
Lav nænsomme indsamlinger af dem og lav plancher, udstillinger eller gerne et smukt terrarium med dem: Når mosset kommer ind i varmen og fugtes, så vågner alle de små dyr i det op og myldrer ud og rundt i terrarier, så man kan studere dem og glæde sig over alt det liv midt i vinterens dvaletid.   

Frøstandere    På jagt i mark og grøft efter de frøstandere fra sommerens urter, som rager op over sneen og spreder deres frø: Hvor mange forskellige slags frøstandere og frø kan man finde? Se på frøene i lup og stereolup og tegned deres forskellige former og strukturer.
Få frøen til at spire i vindueskarmen og se, hvad de udvikler sig til.   

Fuglereder    Om vinteren kan man få øje på alle de fuglereder i træer og buske, som var helt usynlige om sommeren: Hvor mange forskellige kan man finde? Noter hvor de sidder henne mv.: Højde over jorden, størrelse, opbygning, indhold mv. Prøv at finde ud af, hvilken fugl der har lavet reden.
Pas på, der kan være fuglelopper i nogle fuglereder. Gærdesmuttereder er oftest beboede også om vinteren.   

Vandhulsakvarium    Hent en spandfuld iskoldt vand og mudder fra et vandhul og hæld det i et lille akvarium indenfor i varmen. I løbet af få dage vil mudderet lægge sig på bunden, vandet vil klares og det vil vrimle frem med en mangfoldighed af små livsformer: Dafnier, cyclops m.fl. Facinerende og livsbekræftende midt i en kold og mørk tid!    

Kilder til flere naturaktiviteter:
http://www.dn.dk/naturoplevelser
http://www.skoven-i-skolen.dk/
http://dds.dk/aktiviteter
http://www.dr.dk/P1/Natursyn/20050902132728.htm