Udeskoleaktiviteter
Udeskoleaktiviteter

Definition:
Udeskoleaktiviteter defineres som aktiviteter, hvor der er fokus på at lave skole udenfor i naturen, og hvor faglig læring indenfor skolens almindelige fag (dansk, matematik osv.) er hovedsagen.

Formål:
Formålet med udeskoleaktiviteter i det pædagogiske friluftsliv er at vise, hvordan undervisning og læring – også i almindelige timer i almindelige fag – i et vist omfang med fordel kan foregå udendørs i naturen året rundt. Derudover specielt at gøre opmærksom på, hvordan elever med bestemte læringsstile kan opleve øget motivation, koncentration og læring i naturen – og hvordan undervisning og læring i naturen i almindelighed kan bruges til at øge motivation og koncentration hos elever.

Eksempler på udeskoleaktiviteter:

Stave ord   

Stave til ord ved at finde ting i naturen, som begynder med de bogstaver, som er i ordet - for eksempel Nød - Agern - Træ - Urt - Ramsløg: NATUR.    Stavetræning.
Detailkendskab til naturen.
Kreativitet.

Hoppe tabeller  

Man laver et kvadrat med alle tallene fra 0 - 100; heri kan man så løse tabelopgaver, for eksempel: 7 x 4: Man hopper ind på 7, så over på 4 og til sidst hen på 34.    Tabeltræning.
Træning af plus og minus.

Huskeleg 1   

Man laver en firkant med 9 felter indeni, i hvert felt lægger man en ting fra naturen, hentet i området. Deltagerne venter bag en linie, så de ikke har kunnet se felterne; de kommer så frem og ser felterne og opgaven er så at løbe rundt i den omgivende natur og finde tingene til alle 9 felter og placere dem på de rigtige steder (man må godt se den oprindelige firkant) i den firkant med felter, som deltagerne selv laver. Den person/det hold, som først løser opgaven korrekt, vinder.    Hukommelsestræning
Opmærksomhedstræning
Samarbejde

Huskeleg 2  

Man lægger en 20 - 30 ting fra naturen på en lille område, som dækkes med et tæppe. Deltagerne kommer frem til stedet, får lov at se tingene i et minut, hvorefter de tildækkes igen. Der gives så 1 point for hver korrekt husket ting.    Hukommelsestræning, Opmærksomhedstræning, Samarbejde
Variationer:
Deltagerne skal finde de ting som de kan huske i den omliggende natur.
Deltagerne skal finde tingene og lægge dem på det samme sted i området, som de ligger i det område de så i 1 minut.

Huskeleg 3: Naturmemo   

Find så mange forskellige slags blade fra træer som du kan, 2 af hver slags. Klistr blade fast på paptallerkner, så der er 2 tallerkner med samme slags blad på.
Læg tallekrnerne tilfældigt i et spredt mønste på et åbent område.
Ligesom i memo gælder det nu om at få flest stik med ens blade, ved at skiftes til at måtte vende 2 tallerkner.    Hukommelse, Opmærksomhed, Samarbejde
Variation:
Deltagerne står bag en streg i god afstand fra tallerkenfeltet, stillet op i 2 rækker. Når alt er klart løber en fra hver række frem til feltet og må vende 2 tallerkner og løbe tilbage og fortælle de andre, hvad h-n fandt, hvorpå den næste løber frem osv.

Mål højden på et træ

Man kan finde ud af, hvor højt et træ er, ved at sammenligne det med noget der har en kendt højde, for eksempel et andet menneske:
Mennesket med den kendte højde stiller sig hen under det træ, hvis højde man ønsket at finde ud af.
Den der måler skal bruge en lang, lige pind og en blyant: Pinden holdes ud i strakt arm, så pindens øverste kant flugter med det øverste af hovedet på personen under træet. Sæt så et mærke på pinden på det sted, der flugter med personens fødder.
Bliv stående og flyt finden opad, så pindens øverste kant nu flugter med trætoppen, i stedet for med hovedtoppen.
Sæt så igen et mærke på pinden, denne gang så det flugter med træets fod.
De 2 mærker man nu har på pinden viser, hvor mange gange træet er højere end personen ( i centimeter): Hvis personen er 180 cm og afstanden imellem mærkerne er 15 cm, så er træet cirka 27 meter højt.    Matematik
Biologiske undersøgelser af træhøjder i en åben skov ol.

Mål alderen på et træ

Man kan groft sagt udregne alderen på et træ ved at måle træstammens omkreds i cm  1, 5 meter oppe over jorden, og så dividere denne omkreds med 2,5 cm - fordi de fleste træer heromkring groft sagt vokser 2,5 cm i omkreds hvert år.    Matematik
Biologiske undersøgelser af træbevoksningers alder.

Kilder til flere udeskoleaktiviteter:

http://www.skoven-i-skolen.dk/
http://www.udeskole.dk/site/ude/