Samarbejdet med DGI-Fyn m.fl. om kurser og om arrangementer
Via vores samarbejde med DGI-Fyn er det muligt for liniefagsstuderende at tage certificerede kurser i træklatring, havkajak og i kano på favorable vilkår; dvs. til en billig penge og med hensyntagen til os som målgruppe.

Fremover kommer det primært til at dreje sig om kurser på instruktørniveau - altså kurser der uddanner til at blive certificeret instruktør i havkajak eller i træklatring.

I skoleåret 2010 - 11 er der foreløbigt aftalt følgende datoer for kurser:

8. september 17 - 21
9. september 17 - 21
11. september (8 timer)
HavkajakroerkursusEt tilbud til liniefagsstuderende om at erhverve sig certificerede kursusbeviser ved siden af liniefagsuddannelsen

Weekenden 2.-3 oktoberTræklatringskursusEt tilbud til liniefagsstuderende om at erhverve sig certificerede kursusbeviser ved siden af liniefagsuddannelsen

Referat af møde med DGI-Fyn 1. dec. 2009

Deltagere: Ingvar, Anders N. J. og Svend

Efter aftale sættes Ingvar ind som ”kursusleder” på alle kurserne – det er rent formelt, så han får deltagerlisterne og har fingeren på pulsen om deres færdigheder – Han har ret og pligt til at afmelde en elev, hvis elevens færdigheder ikke er som ønsket.

DFL har mange frilufts interesserede elever og vi kan afholde kurserne lokalt.

Instruktørkontakt om datoplanlægning sker direkte med Ingvar.

(instruktørerne fordeles fra udvalgets side og aftalte datoer og instruktører sendes til Svend)

Prissætningen sker umiddelbart herefter.

Opstår der andre eller flere ønsker om kursus m.m. tager man bare kontakt.

DFL elever kan stå for arrangementer.

Det nærmere samarbejde betyder også, at elever fra DFL kan afprøve deres projekter i praksis efter nærmere aftale.

Eleverne skal levere en arrangementsbeskrivelse og et budget før 14. januar 2010.

DGI Fyn dækker evt. kørsel og lign. – resten er deltagerbetalt.

Betaler 1 x deltagelse i kanokurset pr. arrangement.

Ønskerne er som følger:

Havkajakroer modul 1  (frigiver også eleven som roer på DFL)

         En weekend i efteråret = 16 timer

Havkajakroer modul 2

         En weekend i forår + en i efteråret = 16 timer pr. weekend

Havkajakroer modul 1+2  (hvis muligt) alternativt modul 2 + klubinst.

         Uge 18 = 32 timer

Havkajak klubinst.

         En weekend i foråret = 16 timer

Havkajakinstruktør udd.

         Sommerferien eller weekend + efterårsferie = 60 timer

         Udbydes åbent til DGI foreninger.

Kano sikkerhedskursus.

         Onsdag den 14. juni på Thurø = 6 timer (max 16 delt. 2 inst)

Begyndertræklatring

         2 weekender i foråret max 8 deltagere = 16 timer

         Det ene udbydes åbent til DGI foreninger.

Træklatring Instruktør

         I Efteråret = 3 x 16 timer udbydes åbent.

Førstehjælp – grund  12 timer.

         Gerne før påske.

Førstehjælp – udvidet  30 timer.

         Gerne før påske.

For referat: Svend Noe Thomassen